Beter wassen

Wie zijn auto liever op zijn eigen erf of op de parkeerplaats wast, stuit bijna overal in België op problemen. In bijna iedere gemeenteverordening staat: het wassen van de auto is verboden! En wie zich niet aan dat verbod houdt, kan rekenen op een flinke boete.

Toch tonen berekeningen aan dat de helft van alle autobezitters hun auto nog steeds zelf met de hand wassen. Gevolg: Jaarlijks worden tot wel 70 miljard liter water op straat verbruikt voor het wassen van auto’s. En zo’n 88 miljoen liter wasmiddel komen zo ongecontroleerd in de ondergrond terecht of worden met het regenwater weggespoeld.

Dan ziet het er bij de meer dan 500 autowasstraten, de 300 roll-overs en de meer dan 450 selfwashinstallaties een stuk beter uit: afhankelijk van welke techniek er gebruikt wordt, verbruiken deze voor een autowasbeurt tussen de 30 en 80 liter water.

Daarbij maken ze meestal ook gebruik van waterrecuperatiesystemen. Het afvalwater wordt zoals wettelijk voorgeschreven gecontroleerd en geloosd in waterzuiveringsinstallaties.

Zo wordt de auto dus omzichtig en met zorg gewassen – zonder dat het milieu daardoor belast wordt.