Milieubescherming

Professionele autowasbedrijven beschermen met officieel goedgekeurde maatregelen het milieu. Door aanzienlijke investeringen in afvalwater- en proceswatertechnieken wordt verhinderd dat schadelijke stoffen in het grondwater terechtkomen. Daarbij komt dat het naleven van deze maatregelen doorlopend gecontroleerd wordt.

Om de drinkwaterreserves zoveel mogelijk te ontzien, maken veel bezitters van wasbedrijven gebruik van moderne waterzuiveringinstallaties met voorloopreservoirs en bezinkingsbekkens. Afvalwatertechnieken met microfilterinstallaties (fysische zuivering) of biologische waterzuiveringstechnieken beschermen het milieu.

Zo kunnen geen stoffen uit schoonmaak- of onderhoudsmiddelen in het grondwater terechtkomen. Daarbij komen dan nog de hogecapaciteitsseparatoren die ervoor zorgen dat geen olie maar alleen schoon water in de afvoer terecht komt.